top of page

Rechtsgebieden

Lamou Advocatuur staat voor de volgende rechtsgebieden ingeschreven bij de Nederlandse orde van Advocaten:

Personen - en familierecht

Echtscheiding

Gezag en omgang

Alimentatie

Naamswijziging

Internationaal privaatrecht

Ondertoezichtstelling

Uithuisplaatsing

Vaststelling vaderschap

Ontkenning vaderschap

 e.d. 

Sociaal Zekerheidsrecht

Bezwaar en beroep 

Werkloosheidswet

Participatiewet

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Ziektewet

e.d. 

personen_en_familierecht-1-1.jpg
uwv.png

Bij Lamou Advocatuur is het eerste gesprek altijd vrijblijvend!

bottom of page